Polecane strony

        

 

Biblioteki:

   


Lokalne:


Biblioteki cyfrowe:

 

 

 

 • Staropolska On-line - serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej. Zawiera bibliotekę utworów piśmiennictwa staropolskiego oraz towarzyszący jej wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy.

 

 

 • Skarby Dziedzictwa Narodowego - najcenniejsze dokumenty i materiały (rękopisy, starodruki, pieczęcie, ryciny, mapy, fotografie i obrazy)  pochodzące ze zbiorów polskich archiwów, bibliotek i muzeów.

 

 • www.wolnelektury.pl - portal internetowy, na którym umieszczone są teksty lektur szkolnych należących do domeny publicznej, czyli poza rygorami prawa autorskiego. Lektury te są opracowane i opatrzone komentarzem.

 

 • Pamięć Świata- archiwalia i dokumenty znajdujące się w archiwach i bibliotekach polskich proponowane przez Polski Komitet Programu na listę światową programu UNESCO Memory of the World.

 

 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona (CBN Polona) - CBN Polona składa się z kolekcji tematycznych, zawierających publikacje dotyczące polskiej literatury, kultury i historii, dokumentujące ważne wydarzenia historyczne oraz przedstawiające najcenniejsze zabytki polskiej kultury i języka. Zamieszcza w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

 

 • Czytelnia on-line - nowoczesny serwis umożliwiający zakup publikacji (głównie akademickich) w formie elektronicznej. Dzięki ibuk.pl możliwe jest uzyskanie w ciągu kilku minut dostępu do wybranych książek z dowolnego miejsca. Połączone zasoby 43 europejskich bibliotek narodowych; bogate wirtualne zbiory dotyczące wszystkich dziedzin wiedzy; projekt Unii Europejskiej.


 • Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa - Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa powstała w 2011 roku. Głównym celem działania TBC jest ochrona, zabezpieczenie przed zniszczeniem archiwalnej prasy regionalnej, wartościowych, archiwalnych wydawnictw regionalnych, fotografii, dokumentów życia społecznego.
  Digitalizacja zbiorów i umieszczenie ich w Internecie pozwoli na dostęp do zbiorów osobom zainteresowanym historią regionu tarnobrzeskiego.


 • Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa - Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa to największa biblioteka cyfrowa w woj. podkarpackim. PBC jest regionalną biblioteką cyfrową tworzoną przez kilkanaście instytucji z Podkarpacia, stanowiących Konsorcjum PBC.

  Zasoby Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej są systematycznie powiększane o kolejne, poddawane digitalizacji zbiory. W zasobach repozytorium cyfrowego znajdują się różnorodne dokumenty pod względem formy wydawniczej: książki, czasopisma i gazety, dokumenty ulotne, broszury, kartografia, materiały graficzne, nuty i inne.Portale bibliotekarskie: