Czasopisma

Agro Podkarpacie [miesięcznik rolniczy]

Agro Podkarpacie  [miesięcznik rolniczy]

AGRO PODKARPACIE - miesięcznik  PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO i PODKARPACLIEJ IZBY ROLNICZEJ, który trafia do rolników w całym województwie.

http://www.podrb.pl      http://www.pir.xo.pl

 Dostępny: GBP Bojanów, Filie: Gwoździec, Maziarnia, Przyszów, Stany

BOJANÓW Przegląd Samorządowy Gminy [kwartalnik]

BOJANÓW Przegląd Samorządowy Gminy  [kwartalnik]

BOJANÓW Przegląd Samorządowy Gminy   [kwartalnik]

Wieści znad Łęgu

www.bojanow.pl

Dostępny : GBP Bojanów, Filie: Gwoździec, Maziarnia, PrzyszówStany 


BOJANÓW Przegląd Samorządowy Gminy nr 1/2012

‎Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę

,,Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury, jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki. Biblioteka jest wiec szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego..." Jan Paweł II

Czytaj więcej

Bibliotekarz [czasopismo]

Bibliotekarz [czasopismo]

Bibliotekarz - periodyk o charakterze fachowym, adresowany do bibliotekarzy bibliotek różnych typów, w szczególności publicznych i naukowych. Treści czasopisma dotyczą współczesnych problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. PismoCzytaj więcej

Cogito [czasopismo]

Cogito [czasopismo]

COGITO - to młodzieżowy dwutygodnik, pomagający licealistom przygotować się do egzaminu dojrzałości. Pismo skierowane do ambitnej młodzieży szkół średnich z przewagą maturzystów. Magazyn troszczy się o rozwój intelektualny Czytelników poprzez poświęcanie uwagi edukacji orazCzytaj więcej