Godziny otwarcia w Bojanowie

Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 15:00

Nowy Obowiązek Informacyjny

b_200_150_16777215_00___images_Bojanow_2018_image003.png

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem danych osobowych jest:

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie

Ul. Tarnobrzeska 3

37-433 Bojanów

Inspektorem Danych osobowych jest:

Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

  •       zatrudnienia - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
  •         wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  •        prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa,
  •       rozwijania i zaspakajania potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  •         U stawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
  •         Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  •        Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
  •        oraz aktów wykonawczych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

  •        Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.